U bevindt zich hier: Home

Home

De Vuursteen is een wooninitiatief voor enkele jong volwassenen die graag volop willen deelnemen aan de maatschappij. Hoewel zij allen mensen met een beperking zijn, ervaren zij vooral de innerlijke drive om zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven. Een veilige woonplek, onderdeel van de omgeving en dichtbij diverse elementaire voorzieningen zijn hierbij uitgangspunten.
 

Wij als ouders hebben ons verenigd in een stichting. Iedere ouder (ouderpaar) heeft hierbij een gelijke inbreng en neemt ook zitting in het stichtingsbestuur. Vanuit het stichtingsbestuur wordt er een DB benoemd. Iedere ouder en deelnemer zal zich met passie en vuur inzetten om het doel te bereiken. Ons initiatief is niet gebonden aan een bepaalde gezindte of religie. Van de jongeren en van de ouders wordt verwacht dat zij elkaar respecteren en elkaar volop in hun waarde laten.
 

Het initiatief moet voorzien in de wens om 8 tot maximaal 10 jong volwassenen een warm, sfeervol huis te bieden in, of in een straal van 20 km. rond, Apeldoorn. Veilig, maar daarnaast ook uitdagend en stimulerend. Een huis waar je vanuit je eigen appartement als veilige basis, ook deelneemt aan het huiselijke verkeer om zo plezier met elkaar te hebben, elkaar te stimuleren en activiteiten te ondernemen. Het blijven stimuleren en verbreden van de zelfstandigheid staat voorop. Deelnemen aan het gewone maatschappelijke leven is van belang. Dit stelt eisen aan de locatie van het wooninitiatief, faciliteiten in de omgeving, bereikbaarheid enz. Maar ook aan het hebben van werk/dagbesteding of het volgen van een opleiding.
 

Binnen het wooninitiatief wonen 8 tot 10 bewoners. De leeftijd ligt bij de start tussen de 18 jaar en 30 jaar. De samenstelling van de woongroep laat een evenwichtige verhouding tussen man / vrouw zien. De bewoners hebben de mogelijkheden in zich om zelfstandig te wonen, waarbij een beroep kunnen doen op begeleiding altijd mogelijk zal zijn. De bewoners hebben allen werk of dagbesteding of volgen een opleiding. Overdag zijn ze dus in principe niet thuis, tenzij iemand b.v. wisselende werktijden heeft. Het initiatief is niet bedoeld voor deelnemers met (ernstige) gedragsmatige problematiek.
 

Begeleiding Om de bewoners heen staat een kring van ouders / familieleden en (professionele) begeleiders. Begeleiders en ouders moeten de zelfstandigheid bevorderen door te coachen, er te zijn als dat nodig is, te stimuleren en zo nodig te faciliteren.
 

Interactie met omgeving. De bewoners van De Vuursteen zullen zo veel mogelijk deel nemen aan het maatschappelijke leven. Zij wonen en werken zo geïntegreerd mogelijk. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens kwaliteiten en talenten heeft die zeer waardevol zijn. Zowel voor de directe woonomgeving als de maatschappij waar ze deel van uit maken. In de ogen van de initiatiefnemers zullen de bewoners van De Vuursteen als ook de mensen die met hen in contact komen (begeleiders/helpers/buren/collega’s) elkaar als waardevol zien en ervaren. Respectvol omgaan met de medemensen is hierbij de leidraad. Als ouders hechten we grote waarde aan de gezamenlijkheid van ons project: samen willen we dit op een zo transparant mogelijke manier ontwikkelen en realiseren vanuit een zo breed mogelijk draagvlak.

 

Ga naar boven